BoekenBoeken kunnen mensen inspireren om te groeien en te veranderen
Boeken kunnen mensen helpen het beste uit zich zelf te halen.
Je kunt meer dan je denkt dat je kunt en je bent veel beter dan je denkt dat je bent.

Je kunt op onderstaande afbeeldingen klikken voor meer informatie of bestellen.Het Licht zal je bevrijden
E 20,50
Zielsveel


Zielsveel doet je via het indringende thema ‘ontmoeting met je tweelingziel‘ kennismaken met de manier waarop een tweelingziel in je leven komt, hoe je dit herkent en hoe het zich manifesteert en wat voor ingrijpende gevolgen dat op je heeft. Het gaat over het ervaren van een liefde die zo totaal is dat je het nooit voor mogelijk hield.
Een ervaring die je nooit meer loslaat en je werkelijkheid op losse schroeven zet. E 22,50Heel anderen, heel jezelf
E 15,90
De Beschermengel
E 16,95Inzicht in Wijsheid - Claire Montanaro

Wat betekent het spiritueel te zijn? Welke universele wetten zijn er? Wat is de bedoeling van jouw zielereis? Een praktisch boek datje helpt je eigen spirituele pad te vinden. E 22,49


Vaccinatie - Viera Scheibner
Anders dan de autoriteiten en de farmaceutische industrie ons willen doen geloven, blijken vaccinaties weinig garanties te bieden tegen het uitbreken van ziekten.
Bovendien heeft onderzoek naar de negatieve bijverschijnselen van vaccineren verontrustende feiten aan het licht gebracht. E 21,95Je eigen koers - Randi B. Noyes

De belangrijkste boodschap in 'Je eigen koers' is dat ieder mens meer uit zijn leven haalt wanneer hij gebruik maakt van zijn emotionele intelligentie. Dit toegankelijk geschreven boek helpt je om grip te kijgen op je gevoelens en er tegelijkertijd energie uit te putten. Of je nu grotere creativiteit, meer bevrediging in je werk, betere persoonlijke relaties of rust in je ziel zoekt - dit boek laat je zien hoe je in contact komt met je emotionele intelligentie, in harmonie met je innerlijke stem. € 16,95


De regels voor het leven – Richard Templar

Sommige mensen lijken gewoon beter in het leven te slagen dan anderen. Sommigen glijden moeiteloos door het leven en weten altijd wat ze moeten zeggen en doen, in iedere situatie. Iedereen is dol op deze mensen; het is aangenaam om met ze te werken en met ze samen te leven.
Zij zijn op de hoogte van de Regels voor het Leven. De Regels voor het Leven vormen een leidraad waarmee je meer uit je leven kunt halen, waardoor je beter met hindernissen leert omgaan en waarvan je een gelukkiger, kalmer, tevredener mens wordt. Je zult de voordelen van deze Regels al snel inzien, en ook de mensen in je omgeving zullen ze opmerken.
Het is jouw leven. Hoe goed wil je het hebben? € 16,95


Wie ben je echt – Roy Martina
Ons onbewuste kan ons enorm tegenwerken. Dit heet onbewuste sabotage. Daar zijn veel voorbeelden van, zoals het uitstellen van belangrijke telefoontjes en van noodzakelijke acties.
Veel mensen saboteren hun succes. Maar ook succesvolle mensen kunnen vaak beter als ze hun onbewuste vóór in plaats van tegen zich laten werken.
Hoe meer wij weten over ons onbewuste, hoe meer wij er controle over kunnen krijgen. Daardoor kunnen wij ons leven veel positiever laten verlopen. € 14,00Adverteren bij Daisycon


Omdat mensen ertoe doen - Jurriaan Kamp
Onze hele economie staat tegenwoordig in het teken van groei, winst, groter en meer. Alles lijkt te draaien om geld; mensen tellen daarbij meestal niet. Dat lijkt een onontkoombare ontwikkeling. Maar is dat wel zo?
Jurriaan Kamp betoogt in dit boek dat ook de huidige wereld-economie is gebaseerd op menselijke keuzes en besluiten. En dat betekent dat je ook andere besluiten kunt nemen om ervoor te zorgen dat mensen weer centraal komen te staan. € 12,50De psychologie van Vrijheid – Robert Hartzema
De basis van het terugvinden van onszelf, ons ware ik, onze kracht en vrijheid, ligt in het begrijpen hoe onze belemmeringen zijn ontstaan.
Op glasheldere wijze laat de auteur zien hoe de zes basisthema’s van ons leven – vertrouwen, intimiteit, autonomie, identiteit, seksualteit en vrijheid – vanaf onze conceptie en geboorte verwond zijn geraakt, en waarom deze oude angsten, pijn en blokkades ons nog steeds in hun greep kunnen houden.
Daarmee wordt de basis gelegd van een werkelijk proces van verandering, zodat we kunnen gaan genieten van onze ware vrijheid. € 17,50Je bent rijk geboren – Bob Proctor
In Bob Proctors bestseller Je bent rijk geboren maak je kennis met alle belangrijke principes die je moet begrijpen om de enorme rijkdom van je verborgen potentieel te onthullen.
Je leert: Hoe je overvloed in je leven brengt.
De rol van vertrouwen in je succes. €22,50Angst – hoe kom je er los van – Roelof Tichelaar
Angst kan een grote rol spelen in het leven van mensen.
Angst kan ons waarschuwen, maar soms ook letterlijk verlammen. Dan verliezen we onze kracht en worden we kwetsbaar en zwak. € 10,25


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.